Victor Hugo, ennemi dEtat

Victor Hugo, ennemi dEtat

Victor Hugo, wróg publiczny nr 1

Victor Hugo jest rozdarty między rodziną, kochankami, a działalnością polityczną. Chociaż pozostaje rojalistą, opowiada się też za republiką i popiera Napoleona. Ten wkrótce przejmuje władzę.