One Big Happy

One Big Happy

Najlepsze przyjaciółki Lizzy (gejowska i trochę typu A) i Luke (hetero i bardziej wyluzowana) są jak rodzina. Kiedy byli dziećmi i oboje rodzice rozwodzili się, trzymali się razem i od tego czasu są dla siebie nawzajem. Teraz, dorośli i wciąż samotni, postanowili założyć własną rodzinę. Nie, nie w ten sposób (są pewne granice, których nawet oni nie przekroczą) - mówimy o nieromantycznym, go-to-the-doctor's office typie tworzenia dzieci.