Jerycho

Jerycho

Po olbrzymiej katastrofie nuklearnej spowodowanej przez kilka ataków terrorystycznych, które zniszczyły psychicznie Amerykę i mieszkańców małego miasteczka w Kansas. Mieszkańcy miasteczka muszą pogodzić się z nową rzeczywistością,w której się znaleźli. Dręczące ich myśli nie pozwalają pominąć jednej istotnej kwestii.Czy są jedynymi, którzy pozostali przy życiu.