Gentleman Jack

Gentleman Jack

Halifax, West Yorkshire, Anglia, 1832. Anne Lister próbuje ożywić swój odziedziczony dom, Shibden Hall. Częścią jej planu jest pomoc losowi własnej rodziny - poprzez przyjęcie żony.
Dostępne na platformach
  • HBO GO