Geniusze współczesnego świata

Geniusze współczesnego świata

Genius of the Modern World

Historyk Bettany Hughes opowiada o życiu trzech wielkich myślicieli, których idee ukształtowały współczesny świat - Karola Marksa, Fryderyka Nietzschego i Zygmunta Freuda.
Dostępne na platformach
  • Netflix