Friday Night Lights

Friday Night Lights

W męskiej grze nie ma czasu na odpoczynek i Eric Taylor o tym wie. Pierwszy raz trenuje drużynę szkoły średniej. Drużyna ma realne szanse by wzbić się na szczyt. Stawki są wysokie, nagroda jest wielka a presja ogromna. Czy uda się Ericowi osiągnąć postawione cele zachowując przy tym morale i porządek swojej drużyny?