Ever After High

Ever After High

Uczniowie wszystkich bajkowych postaci uczestniczą w Ever After High, gdzie są albo Royals (uczniowie, którzy chcą iść w ślady rodziców) albo Rebeliantami (uczniowie, którzy chcą napisać własne przeznaczenie).
Dostępne na platformach
  • Netflix