E-Ring

E-Ring

Pentagon za zamkniętymi drzwiami. Kulisy funkcjonowania biurokratycznej machiny towarzyszącej każdej akcji specjalnej podejmowanej przez U.S.A. na całym świecie. C.I.A., N.S.A. i inne agencje wspólpracujace ze sobo, a jednocześnie rywalizujące o wpływy i