19-2

19-2

Serial przedstawia życie kilku fikcyjnych funkcjonariuszy patrolowych z Serwisu de police de la Ville de Montréal , serial pokazuje jak radzić sobie z działalnością w policji i polityki, i też z ich własnymi problemami osobistymi.