Inspektorzy Hotelowi

Inspektorzy Hotelowi

The Hotel Inspector

Inspektor Hotelowy podróżuje do różnych hoteli stara się dać rady i wskazówki, jak poprawić swój biznes.